[Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000] - Art. 39. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  39.  [Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000]

Koszty związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 w zakresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę są finansowane z budżetu państwa, a także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.