[Zadania i organizacja Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych - odesłanie] - Art. 16. - Ochrona... - Dz.U.2021.869 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Zadania i organizacja Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych - odesłanie] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.869 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  16.  14 [Zadania i organizacja Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych - odesłanie]
1. 
Zadania i organizację Państwowej Straży Pożarnej określa odrębna ustawa.
2. 
Organizację i zadania ochotniczych straży pożarnych określa odrębna ustawa.
14 Art. 16 zmieniony przez art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.