Art. 58. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  58. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.