Art. 12. - Ochrona niektórych interesów Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1938 r.
Art.  12.

Kto publicznie:

a)
rozpowszechnia fałszywe wiadomości, mogące być podstawą do wszczęcia postępowania karnego lub dyscyplinarnego;
b)
ogłasza akt oskarżenia lub inne pismo procesowe przed jego odczytaniem na rozprawie w sprawie karnej, albo wiadomości o przebiegu niejawnego posiedzenia sądu, narad lub głosowania sędziów;
c)
w toku postępowania sądowego przedstawia fałszywie przebieg rozprawy głównej, albo podejmuje w druku ocenę dowodów winy oskarżonego lub zasadności roszczeń stron;
d)
poddaje złośliwej ocenie wyrok sądu, podlega karze aresztu do roku.