Art. 11. - Ochrona niektórych interesów Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1938 r.
Art.  11.

Kto publicznie rozpowszechnia fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić dotkliwą szkodę interesom Państwa, bądź osłabić ducha obronnego społeczeństwa, bądź też obniżyć powagę naczelnych organów Państwa,

podlega karze więzienia do lat 2 i grzywny.