Art. 182. - [Zachowanie ważności poświadczeń bezpieczeństwa] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  182.  [Zachowanie ważności poświadczeń bezpieczeństwa]

Poświadczenia bezpieczeństwa wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres wskazany w tych przepisach.