Art. 36. - Ochrona granic państwowych. - Dz.U.1956.9.51 - OpenLEX

Art. 36. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  36.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.