Art. 24. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  24.

Jeżeli statek opuszcza port bez zezwolenia organów celnych lub portowych albo po zatrzymaniu lub wezwaniu do zatrzymania się usiłuje zbiec na pełne morze, organy ochrony granic władne są kontynuować pościg na pełnym morzu aż do wód terytorialnych obcego państwa w celu zatrzymania zbiegłego statku i doprowadzenia go do portu.