Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.98.519

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 19 grudnia 1919 r.
o obrocie ziemniakami i nasionami oleistemi w b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydania wszelkich zarządzeń, umożliwiających ujęcie całkowitego sprzętu tegorocznego ziemniaków i nasion oleistych b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.