Art. 26. - Obrót towarowy z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.79.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1920 r.
Art.  26.

Właściwemi do orzekania są:

a)
sądy - w wypadkach, określonych w art. 24 lit. a i b.
b)
władze, skarbowe - we wszystkich innych wypadkach.

Termin obowiązywania ustawy.