Art. 2. - Obrót towarowy z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.79.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1920 r.
Art.  2.

Obrotem towarowym z zagranicą kierują podległe Ministrów Przemysłu i Handlu:

a)
Główny Urząd Przywozu i Wywozu, jako wyższa instancja,
b)
Izby Przywozu i Wywozu, powstające w poszczególnych gałęziach gospodarstwa dla celów kierowania obrotem z zagranicą w danej gałęzi i
c)
okręgowe urzędy przywozu i wywozu w tych gałęziach gospodarstwa, które nie posiadają Izb Przywozu i Wywozu, jako niższe instancje.