Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Zdrowia Publicznego
z dnia 11 marca 1920 r.
w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania przypadków zachorowań na t. zw. "śpiączkę epidemiczną" (polioencephalitis lethargica) oraz przypadków dziecięcego porażenia rdzeniowego (choroby Heine Medina).

Na podstawie art. 4 ustawy w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie z dn. 25 lipca 1919 r. (Dz. Ustaw № 67, poz. 402) rozciągam przewidziany art. 3 tejże ustawy obowiązek zgłaszania chorób na wszystkie przypadki t. zw. - "śpiączki epidemicznej" (polioencephalitis lethargica) oraz dziecięcego porażenia rdzeniowego (choroby Heine Medina).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od jego ogłoszenia.