§ 6. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.76 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2005 r. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz.U.2003.211.2066).