§ 7. - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.211.2065

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2003 r.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.