Art. 19. - Obowiązkowe dostawy mleka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1953 r.
Art.  19.

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia zasady tworzenia funduszu nagród na cele premiowania akcji obowiązkowych dostaw mleka i przyznawania nagród.