Art. 1. - Obowiązkowe dostawy mleka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1953 r.
Art.  1.

Gospodarstwa rolne oraz mleczarskie w miastach obowiązane są do dostaw mleka według zasad określonych w dekrecie.