§ 6. - Obowiązki wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1967 r.
§  6.
Kontrolę seryjną przeprowadzają:
1)
Państwowy Zakład Higieny - w zakresie surowic, szczepionek i preparatów rozpoznawczych innych niż wymieniono w pkt 3,
2)
Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej wyznaczona przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - w zakresie antygenów i odczynników do serologicznych odczynników kiłowych,
3)
Instytut Weterynarii - w zakresie surowic, szczepionek i preparatów rozpoznawczych, stosowanych wyłącznie w lecznictwie zwierząt,
4)
Instytut Leków - w zakresie innych środków farmaceutycznych oraz w zakresie artykułów sanitarnych.