§ 14. - Obowiązki wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1967 r.
§  14.
Placówki naukowe (§ 6) obowiązane są przechowywać próbki środków farmaceutycznych (artykułów sanitarnych) stosując odpowiednio przepisy § 2 ust. 5.