§ 11. - Obowiązki wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1967 r.
§  11.
1.
Placówka naukowa po przeprowadzeniu wymaganych badań przesyła próbkę środka farmaceutycznego (artykułu sanitarnego):
1)
do szpitala (kliniki) wyznaczonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - jeżeli sprawdzenie jakości wymaga badań klinicznych na ludziach,
2)
do zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczonego przez Ministra Rolnictwa - jeżeli sprawdzenie jakości wymaga badań na zwierzętach.
2.
O wynikach badań szpital (klinika) lub zakład leczniczy dla zwierząt powiadamia placówkę naukową.