§ 6. - Obowiązek legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.34.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1955 r.
§  6.
Termometry, z wyjątkiem lekarskich i weterynaryjnych, wyrabiane w kraju i sprowadzane z zagranicy, nowe i naprawiane, wolno przechowywać na sprzedaż, sprzedawać i oddawać do użytku nie legalizowane, o ile wywzorcowane są w legalnej jednostce miary, to jest posiadają tylko skalę stustopniową (Celsjusza).