§ 12. - Obowiązek legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.34.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1955 r.
§  12.
Do dnia 31 grudnia 1958 r. nie podlegają obowiązkowi legalizacji przed przeznaczeniem do sprzedaży lub oddaniem do użytku termometry lekarskie i weterynaryjne sprowadzone z zagranicy, jeśli posiadają cechę legalizacyjną urzędu miar tego kraju, w którym zostały wyprodukowane.