§ 2. - Obliczanie strat, spowodowanych przez przechowywanie, przewóz i oczyszczanie spirytusu na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.59.376

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1921 r.
§  2.
Rafinerjom, tudzież oddziałom rafinacyjnym, przyznaje się na pokrycie strat, spowodowanych przez oczyszczanie spirytusu, na którym opłaty rządowe ciążą, zanik rafinacyjny w wysokości półtora (l 1/2) procentu od ilości surowego alkoholu, poddanego rafinowaniu, w ciągu rocznego rafinacyjnego okresu, t. j. od 1 lipca do 30 czerwca włącznie następnego roku.

Niezależnie od tego zwalnia się od opłaty odszkodowania monopolowego ilość odpadków rafinacyjnych, które zostaną zniszczone w obecności urzędników skarbowych; ilość ta jednak nie może przekraczać l 1/2% ilości surowego spirytusu, poddanego rafinowaniu. Procent ten obejmuje oleje, wydzielone przy przemyciu odpadków rafinacji.