Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.23.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1918 r.

DEKRET
w przedmiocie objęcia zarządu wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austrjackim.

Na zasadzie uchwały Rady Ministrów stanowię:
Ministerstwo Sprawiedliwości obejmuje z dniem 1 - ym stycznia 1919 roku zarząd wymiaru sprawiedliwości w byłym zaborze austrjackim.

Dan w Warszawie, dn. 31 grudnia 1918 r.