§ 1. - Nowe brzmienie części IV i VI Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.55.500

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1923 r.
§  1.
Części IV i VI Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt polskiemi kolejami państwowemi oraz znajdującemi się pod zarządem państwowym kolejami prywatnemi o torze normalnej szerokości (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 40, poz. 243) otrzymują brzmienie według załącznika do niniejszego rozporządzenia.