Niższy udział lub zwolnienie z obowiązku zapewniania audycji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami w katalogach... - Dz.U.2022.1140 - OpenLEX

Niższy udział lub zwolnienie z obowiązku zapewniania audycji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami w katalogach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1140

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie niższego udziału lub zwolnienia z obowiązku zapewniania audycji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami w katalogach audiowizualnych usług medialnych na żądanie

Na podstawie art. 47g ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805, z 2021 r. poz. 1676 oraz z 2022 r. poz. 857) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
audiowizualne usługi medialne na żądanie, w których podmioty je dostarczające nie są obowiązane do wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami;
2)
niższy niż określony w art. 47g ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji udział w katalogu audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Audiowizualnymi usługami medialnymi na żądanie, w których podmioty je dostarczające nie są obowiązane do wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, są usługi, w których liczba użytkowników korzystających z danego katalogu w ostatnim roku kalendarzowym nie przekracza 2 mln.
W katalogu zawierającym wyspecjalizowany charakter oferty programowej, w którym ofertę programową stanowi co najmniej 50% jednego z wymienionych rodzajów audycji:
1)
informacyjnych lub publicystycznych,
2)
sportowych,
3)
dla dzieci,
4)
muzycznych

- udział audycji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami wynosi co najmniej 5%.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.