[Pomoc finansowa w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki] - Art. 21b. - Niektóre formy wspierania działalności... - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 21b. - [Pomoc finansowa w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  21b.  [Pomoc finansowa w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki]

Minister właściwy do spraw gospodarki udziela pomocy finansowej, w ramach programów ustanowionych zgodnie z art. 21a, z przeznaczeniem na:

1)
pomoc dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe;
2)
wspieranie innowacji procesowych i organizacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców;
3)
wspieranie innowacyjności;
4)
wspieranie klastrów innowacyjnych;
5)
usługi doradcze;
6)
wspieranie udziału przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych;
7)
pomoc szkoleniową dla przedsiębiorców;
8)
pomoc dla małych przedsiębiorców rozpoczynających działalność.