[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej. - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa zasady wspierania działalności innowacyjnej poprzez:

1)
udzielanie kredytu technologicznego przez banki kredytujące i premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
2)
nadawanie przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego;
3)
pomoc udzielaną w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki, ustanawianych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.