[Wejście w życie] - Art. 52. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Wejście w życie] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  52.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z wyjątkiem:

1)
art. 35 pkt 2 lit. c oraz pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 3 lit. b i c, pkt 8 lit. c oraz art. 48, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
2)
art. 2 ust. 3 pkt 5, art. 35 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 i art. 36 pkt 7 i pkt 8 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r.