[Wypłata stypendiów przyznanych cudzoziemcom przed dniem wejścia w życie ustawy] - Art. 51. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Wypłata stypendiów przyznanych cudzoziemcom przed dniem wejścia w życie ustawy] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  51.  [Wypłata stypendiów przyznanych cudzoziemcom przed dniem wejścia w życie ustawy]

Stypendia, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostały przyznane na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 36, wypłaca Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.