[Termin przekazania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wykazów osób upoważnionych do podpisywania wybranych dokumentów... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - [Termin przekazania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wykazów osób upoważnionych do podpisywania wybranych dokumentów wydawanych przez uczelnię] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  49.  [Termin przekazania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wykazów osób upoważnionych do podpisywania wybranych dokumentów wydawanych przez uczelnię]

Ministrowie, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 36, przekażą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., przekazane do urzędów obsługujących tych ministrów przed dniem 1 stycznia 2018 r. wykazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, o których mowa w art. 29c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 35 oraz w art. 191b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 36, a także wzory podpisów tych osób, pieczęci urzędowych oraz wzory dyplomów i świadectw.