[Termin wprowadzenia do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym wzorów wybranych dokumentów wydawanych przez uczelnię] - Art.... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Termin wprowadzenia do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym wzorów wybranych dokumentów wydawanych przez uczelnię] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  48.  [Termin wprowadzenia do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym wzorów wybranych dokumentów wydawanych przez uczelnię]

Rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów badawczych i dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk wprowadzą do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym, w zakresie dotyczącym kierowanych przez nich jednostek, wzory i wykazy, o których mowa w:

1)
art. 29c ust. 2a ustawy zmienianej w art. 35,
2)
art. 191b ust. 3a ustawy zmienianej w art. 36

- w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.