[Likwidacja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej] - Art. 40. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Likwidacja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  40.  [Likwidacja Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej]
1. 
Likwiduje się państwową jednostkę budżetową Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
2. 
Czynności związane z likwidacją Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, w szczególności inwentaryzację składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań, wykonuje Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
3. 
Bilans zamknięcia Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej staje się bilansem otwarcia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.