[Utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 39. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  39.  [Utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]

Tworzy się Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.