[Przekazywanie środków finansowych na podstawie umowy] - Art. 26. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Przekazywanie środków finansowych na podstawie umowy] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  26.  [Przekazywanie środków finansowych na podstawie umowy]
1. 
Środki finansowe w ramach realizacji programu są przekazywane na podstawie umowy zawieranej przez Dyrektora z osobą lub podmiotem, którym zostały one przyznane.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
warunki jej realizacji i finansowania;
2)
warunki i sposób rozliczania przyznanych środków finansowych.