[Treść ogłoszenia o konkursie] - Art. 21. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Treść ogłoszenia o konkursie] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  21.  [Treść ogłoszenia o konkursie]

Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1)
przedmiot konkursu;
2)
regulamin konkursu;
3)
skład komisji konkursowej;
4)
termin ogłoszenia wyniku konkursu.