[Treść ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie] - Art. 20. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Treść ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  20.  [Treść ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie]

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie zawiera:

1)
cel programu;
2)
zakres tematyczny działań realizowanych w ramach programu oraz termin realizacji programu;
3)
regulamin programu;
4)
określenie terminu i formy składania wniosków oraz języka, w jakim mają być sporządzone;
5)
wzór umowy, o której mowa w art. 26 ust. 1;
6)
wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.