[Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie oraz o konkursie] - Art. 19. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie oraz o konkursie] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  19.  [Publikacja ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie oraz o konkursie]
1. 
Dyrektor ogłasza nabory wniosków o udział w programie oraz konkursy.
2. 
Ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie oraz o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Agencji w Biuletynie Informacji Publicznej.