Art. 3. - Naprawa Skarbu Państwa i reforma walutowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.4.28

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1924 r.
Art.  3.

Ustawa niniejsza obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej.