Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1921 r.
w przedmiocie nadzwyczajnego kredytu na zakup zagranicznego zboża siewnego.

Art.  1.

Upoważnia się Rząd do wstawienia w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych na rok 1921 kredytu nadzwyczajnego do wysokości, jaka się okaże potrzebną, na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami zakupu zboża zagranicznego na zasiewy w 1921 r. a sumą, uzyskaną ze sprzedaży zboża siewnego rolnikom, korzystającym z ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o przyznaniu kredytu trzech miljardów marek na pomoc rolnikom.

Art.  2.

Cenę sprzedażną zboża, dostarczonego rolnikom na zasiew przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych w 1921 r. bez względu na jego pochodzenie, oznaczy Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.