Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.28.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1969 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1969 r.