Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.28.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 września 1969 r.
w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze imienia Jurija Gagarina.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31) zarządza się, co następuje:
§  1. Nazwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze otrzymuje brzmienie: "Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1969 r.