Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.140.941

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2010 r.

USTAWA
z dnia 10 czerwca 2010 r.
o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie"

Art.  1.

Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nadaje się nazwę "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie".

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.