Nadanie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie imienia Jana Matejki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.23.136

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 1979 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 września 1979 r.
w sprawie nadania Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie imienia Jana Matejki.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. z 1969 r. Nr 6, poz. 48 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) zarządza się, co następuje:
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nadaje się nazwę "Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.