Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.98.521

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1919 r.
o moratorjum w sprawie prawno-prywatnych pretensji pieniężnych w b. zaborze austrjackim.

Na podstawie art. 33, ustępu drugiego ustawy z dnia 26 czerwca 1919 r. (Dz. Pr. Nr. 51, poz. 332) Rada Ministrów zarządza co następuje:
Art.  1.

Przesunięte zostają następujące terminy w ustawie z dn. 26 czerwca 1919 r. (Dz. Pr. Nr. 51, poz. 332):

a) w art. 1, 10, 11, 16, 19, 21 i 26 termin 31 grudnia 1919 r. na 30 czerwca 1920 r.;
b) w art. 1 i 11 p. 3 termin 1 stycznia 1920 r. na 1 lipca 1920 r.;
c) w art. 16 termin 30 czerwca 1919 r. na 31 grudnia 1919 r.;
d) w art. 16 i 21 termin 30 września 1919 r. na 31 marca 1920 r.;
e) w art. 19 termin 1 maja 1919 r. na 1 listopada 1919 r.;
f) w art. 21 termin 1 lipca 1918 r. na 1 stycznia 1920 r.;
g) w art. 11 p. 2 termin 1 stycznia 1920 r. na 1 stycznia 1921 r.

Nadto wstawia się w art. 11 p. 2 po dacie "1919 r.", datę "1920 r.".

Art.  2.

Ustęp trzeci art. 7a powyższej ustawy stosowany będzie także do tych osób, które służyły w armji polskiej w byłym I, II i III wschodnich korpusach lub późniejszych formacjach armji jenerała Hallera na obszarze b. cesarstwa rosyjskiego, a z powodu wypadków wojennych nie mogły wrócić do kraju.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1920 r.