Moc obowiązująca Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji, sporządzonej w Dromoland Castle w dniu 26 czerwca 2004 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.329

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2012 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 lutego 2012 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji, sporządzonej w Dromoland Castle w dniu 26 czerwca 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 stycznia 2008 r. ratyfikował Umowę w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji, sporządzoną w Dromoland Castle w dniu 26 czerwca 2004 r.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 umowy weszła ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 12 grudnia 2011 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa oraz organizacja międzynarodowa stały się stronami powyższej umowy:

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Republika Portugalska

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Stany Zjednoczone Ameryki

Królestwo Szwecji

Unia Europejska

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska