Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. (Dz. U. poz. 727) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 kwietnia 2018 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 umowy wchodzi ona w życie dnia 14 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 umowy dnia 14 czerwca 2019 r. zaczynają być stosowane jej art. 25 (Procedura wzajemnego porozumiewania się) oraz art. 26 (Wymiana informacji) i tego samego dnia przestają być stosowane art. 21 (Procedura wzajemnego porozumiewania się) oraz art. 22 (Wymiana informacji) Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 1 majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r. 1 .

Zgodnie z art. 29 ust. 4 umowy dnia 1 stycznia 2020 r. przestają być stosowane pozostałe postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 1 majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r., i tego samego dnia traci ona moc obowiązującą.

1 Tekst Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Colombo dnia 25 kwietnia 1980 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1988 r. poz. 38.