Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.796

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 marca 2016 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 1 maja 2016 r.