Moc obowiązująca Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.211.2140

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1569), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 31 grudnia 2002 r. wyżej wymienioną Konwencję.
Zgodnie z artykułem 29 ustęp 1 Konwencji weszła ona w życie w dniu 29 kwietnia 2004 r.