Moc obowiązująca Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.216.2121

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 lipca 2003 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. Nr 188, poz. 1570), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 20 stycznia 2003 r. wyżej wymienioną konwencję.
Zgodnie z artykułem 32 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w dniu 18 marca 2003 r. Postanowienia konwencji będą miały zastosowanie do podatków za rok podatkowy 2004 oraz następnych lat podatkowych.