Art. 5. - Miary.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.661 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1928 r.
Art.  5.

Podstawową jednostką kątów płaskich jest kąt prosty.